Svenska English Norska

Miljöarbete

Vi tar ansvar

Miljöarbetet är en strategiskt viktig fråga för Draken. Vi gör vad vi kan för att bevara miljön och arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Det betyder att vi:

  • Följer befintliga lagar, föreskrifter och krav.
  • Använder, i största möjliga utsträckning, råvaror som är återanvändningsbara och som har minimal påverkan av miljön vid framställning, användning och vid deponi eller destruktion. I princip allt spill återanvänds.
  • Vid val av nya material vid produktutveckling väljer vi material med mindre eller lika miljöpåverkande som de befintliga samt med samma eller förbättrade egenskaper med minskad materialförbrukning som mål.
  • Tar till vara på våra medarbetares kompetens för att kunna uppnå en god miljö.
  • Arbetar för att kontinuerligt, med hjälp av ny teknik, förbättra miljön såväl inom som utanför företaget.

Polyeten ur miljöhänsyn

Vårt huvudsakliga råmaterial är Polyeten. Polyeten har många fördelar ur ett miljöperspektiv.

Miljöcertifierade

Draken är givetvis certifierat och uppfyller alla de krav som ställs på oss. Våra certifieringar inom kvalitet och miljö omfattar ISO9001:2008 och ISO 14001:2004.

Sitemap | Produktion:Brand Identity
CMS: KEYnet