Svenska English Norska
 

En råvara med många fördelar

Vi arbetar med en mängd olika plastmaterial i våra produkter, där huvuddelen produceras av olika typer av polyeten. Polyeten kan framställas med olika metoder och finns i flera olika varianter. Specificera kraven på produkten så väljer vi rätt material.

Polyeten har särskilda fördelar avseende:

Teknik – Polyeten har ett exceptionellt förhållande mellan prestation och vikt, hög processerbarhet, skydd mot smuts och vatten, enkel förslutning, låg vikt och goda möjligheter för exponering av varumärken, produkter och teknisk information.

Ekonomi – Film kan massproduceras till en låg kostnad. I förhållande till produktionskostnaden blir förpackningskostnaden låg. De tekniska egenskaperna ger även ekonomiska fördelar avseende exempelvis transporter, kassation och exponering.

Miljö – Industriförpackningar framställs fortfarande i huvudsak från icke förnyelsebara resurser. Tack vara sina tekniska fördelar minskas dock många produkters totala miljöpåverkan. Genom REPA,

näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp, tar såväl tillverkare som konsument idag ett större ansvar för miljön.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om polyeten eller de andra materialen vi arbetar med.

Plast

 

En stabil leverantörskedja

Våra råvaror köper vi främst från ledande aktörer runt om Europa. På Draken har vi goda och långa relationer med våra leverantörer och arbetar endast med råvaror av hög kvalitet.

Sitemap | Produktion:Brand Identity
CMS: KEYnet