Svenska English Norska

Miljöarbete

Vi tar ansvar

Miljøarbeid er et strategisk viktig spørsmål for Draken. Vi gjør det vi kan for å bevare miljøet og jobber aktivt for å redusere vår miljøpåvirkning. Det betyr at vi:

  • Følger gjeldende lover, forskrifter og krav.
  • I så stor grad som mulig bruker råvarer som er resirkulerbare, og som har minimal innvirkning på miljøet ved fremstilling, bruk og deponering eller destruksjon. I prinsippet blir alt avfall brukt om igjen.
  • Ved valg av nye materialer i produktutviklingen velger vi materialer med mindre eller lik miljøpåvirkning som de eksisterende, samt med samme eller bedre egenskaper, med en målsetting om redusert materialforbruk.
  • Vi tar vare på medarbeidernes kompetanse for å kunne oppnå et godt miljø.
  • Vi jobber hele tiden for, ved hjelp av ny teknologi, å forbedre miljøet så vel innenfor som utenfor vår organisasjon.

Polyeten ut fra et miljøhensyn

Vårt viktigste råmateriale er polyeten. Polyeten har mange fordeler sett fra et miljøperspektiv.

Miljøsertifisering

Draken er selvfølgelig sertifisert og oppfyller alle kravene som stilles til oss. Våre sertifiseringer innen kvalitet og miljø omfatter ISO9001:2008 og ISO 14001:2004.

Nettstedskart | Produksjon:Brand Identity
Publiseringsverktøy: KEYnet