Functional

Kvalitet, inte bara en klyscha

Kvalitet genomsyrar hela Drakens verksamhet. Vi har ett kvalitetssystem som vi ständigt ser över och förbättrar. Vårt övergripande kvalitetsmål är att alltid uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar. I slutändan handlar det om att tillhandahålla rätt produkt i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Världsklass, helt enkelt! Vi tror på kvalitet i alla led och arbetar kontinuerligt med att identifiera och eliminera faktorer som inte skapar värde för slutkunden. Vi arbetar med ett processtänk som innefattar alltifrån orderhantering och produktutveckling till effektiv produktion, snabba leverans och professionell uppföljning. Vi kallar det Draken Way. Det hjälper oss i vår strävan att alltid bli bättre, effektivare och erbjuda högkvalitativa kundlösningar.

Vi tar ansvar

Miljöarbetet är en strategiskt viktig fråga för Draken. Vi gör vad vi kan för att bevara miljön och arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Det betyder att vi:

1.

Följer befintliga lagar, föreskrifter och krav.

2.

Använder, i största möjliga utsträckning, råvaror som är återanvändningsbara och som har minimal påverkan av miljön vid framställning, användning och vid deponi eller destruktion. I princip allt spill återanvänds.

3.

Vid val av nya material vid produktutveckling väljer vi material med mindre eller lika miljöpåverkande som de befintliga samt med samma eller förbättrade egenskaper med minskad materialförbrukning som mål.

4.

Tar till vara på våra medarbetares kompetens för att kunna uppnå en god miljö.

5.

Arbetar för att kontinuerligt, med hjälp av ny teknik, förbättra miljön såväl inom som utanför företaget.

Forest

Ansök om login

Draken har som uttalat mål att vara ett världsklassföretag. Produktion i världsklass, leveranser i världsklass, kundservice i världsklass. Genom ett målmedvetet och systematiskt arbete kombinerat med engagemang, kunskap och ödmjukhet tror vi att vi kan uppnå vårt mål. Endast världsklass är gott nog.
Kontakt

Kom i kontakt

Kontakta oss