Forest

Draken VIRGIN

Draken VIRGIN PE ”Fossilbaserad PE” är en råvara som utvinns ur olja eller gas. Detta är det traditionella sättet att framställa polymerer. Den går utmärk att samla in och återvinna i form av material eller energi. Dess egenskaper gör den lämplig för produkter som kommer i kontakt med livsmedel och produkter med högt ställda krav. Den finns i flera olika varianter.
Material

Draken BIO

Draken BIO ”Fossilfri PE” är en råvara som utvinns av etanol från odlade sockerrör eller från restavfall från skogsindustrin. Denna typ av råvara är fri från fossila ämnen och kan ersätta olja eller gasbaserad råvara. Denna går även att samla in och återvinna tillsammans med traditionell råvara. Dess egenskaper gör den lämplig för produkter som kommer i kontakt med livsmedel och produkter med högre krav. Råvaran finns i flera olika varianter.
Rectangle 7

Draken IHR

Draken IHR ”In House Recycling” är en PE råvara som vi återvinner från vårt eget och andra filmproducenters produktionsspill. Denna typ av råvara är fri från lukt och geler vilket gör den lämplig för produkter med högt ställda krav men som ej kräver livsmedelsgodkännande. Råvaran sorteras och återvinns separat för att säkerställa produktens kvalitet. Råvaran finns som transparent.
Rectangle 7 1

Draken PCR

Draken PCR ”Post Consumer Recycling” Detta PE material är insamlat från hushåll och slutanvändare. Denna typ av råvara har vanligtvis hög lukt och stor mängd geler vilket gör den olämplig för produkter med högt ställda krav. Den är ej godkänd för produkter som kräver livsmedelsgodkännande. Råvaran har låg transparens när den jämförs mot Draken PIR.
Rectangle 7 2

Draken PIR

Draken PIR ”Post Industrial Recycling” Detta PE material är vanligtvis insamlat industriemballage (pallemballage) från lagercentraler, industrier och butiker. Denna typ av råvara har låg lukt och gelhalt vilket gör den lämplig för produkter med något lägre ställda krav och som ej kräver livsmedelsgodkännande. Råvaran har något lägre transparens än Draken IHR
Forest

Ansök om login

Draken har som uttalat mål att vara ett världsklassföretag. Produktion i världsklass, leveranser i världsklass, kundservice i världsklass. Genom ett målmedvetet och systematiskt arbete kombinerat med engagemang, kunskap och ödmjukhet tror vi att vi kan uppnå vårt mål. Endast världsklass är gott nog.
Kontakt

Kom i kontakt

Kontakta oss