Priscilla Du Preez Wfbvn6fsgys Unsplash

Vi bryr oss på riktigt

Kvalitet genomsyrar hela Drakens verksamhet. Vi har ett kvalitetssystem som vi ständigt ser över och förbättrar. Vårt övergripande kvalitetsmål är att alltid uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar. I slutändan handlar det om att tillhandahålla rätt produkt i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Världsklass, helt enkelt! Vi tror på kvalitet i alla led och arbetar kontinuerligt med att identifiera och eliminera faktorer som inte skapar värde för slutkunden. Vi arbetar med ett processtänk som innefattar alltifrån orderhantering och produktutveckling till effektiv produktion, snabba leverans och professionell uppföljning. Vi kallar det Draken Way. Det hjälper oss i vår strävan att alltid bli bättre, effektivare och erbjuda högkvalitativa kundlösningar.
Helena Lopes Pgnqt0rxwls Unsplash

Att jobba på Draken

Kvalitet genomsyrar hela Drakens verksamhet. Vi har ett kvalitetssystem som vi ständigt ser över och förbättrar. Vårt övergripande kvalitetsmål är att alltid uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar. I slutändan handlar det om att tillhandahålla rätt produkt i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Världsklass, helt enkelt! Vi tror på kvalitet i alla led och arbetar kontinuerligt med att identifiera och eliminera faktorer som inte skapar värde för slutkunden. Vi arbetar med ett processtänk som innefattar alltifrån orderhantering och produktutveckling till effektiv produktion, snabba leverans och professionell uppföljning. Vi kallar det Draken Way. Det hjälper oss i vår strävan att alltid bli bättre, effektivare och erbjuda högkvalitativa kundlösningar.

Lediga tjänster

Kom i kontakt

Kontakta oss