Här använder vi oss av cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Du känner förmodligen till begreppet vid det här laget, men du kanske inte riktigt vet vad det är? En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen. Ingen personlig information sparas via cookies och om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Om du vill undvika cookies
Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor på webbplatsen. Genom webbläsaren kan du radera cookies som lagrats tidigare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy definierar bolagets verksamhetsprinciper för miljöarbetet vilka förtydligas genom mål och handlingsplaner.

Draken i Reftele är ett filmblåsningsföretag med fokus på LDPE produkter. Genom att optimera våra produkter och med hjälp av vår kunskap bör Draken i Reftele ha möjligheten att minska våra kunders och samarbetspartners miljöpåverkan där det är möjligt genom att optimera den färdiga produkten.

Draken ska, i samklang med verksamhetsmål, aktivt öka vår positiva miljöpåverkan genom att:

 • Aktivt arbeta för att uppnå våra miljömål samt integrera dem i den löpande verksamheten.
 • Arbeta förebyggande för att skydda miljön från negativ påverkan på luft, mark och vatten.
 • Arbeta för att öka vår effektivitet och därmed minska vår resursförbrukning.
 • Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägd bild av miljö, kvalitet och ekonomi.
 • Följa gällande lagstiftning och andra krav.
 • Löpande förbättra vårt miljöledningssystem för att uppnå en bättre miljöprestanda.
 • Genom att motivera, involvera och utbilda våra medarbetare få dem delaktiga i vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Med en flexibel film och konverterings produktion och med kompromisslös leveranskvalitet ska vi producera produkter som leder till en utökad funktion och högre lönsamhet för Draken och våra kunder. Genom effektiva arbetssätt och processer inom försäljning, planering, inköp, produktion och logistik kan vi ge både multinationella och små företag effektiva lösningar.

För att uppnå detta behöver vi:

 • Följa gällande lagstiftning och andra väsentliga krav, förväntningar och behov från våra kunder och övriga intressenter.
 • Beakta både risker och möjligheter när vi planerar, styr och ständigt förbättrar verksamhetens ledningssystem.
 • Alltid arbeta och förbättra vårt kvalitetsarbete med målet att överträffa de förväntningar som Draken berörs av. För att lyckas med detta skall vi vara lyhörda för våra kunders, medarbetare samt övriga intressenters förbättringsförslag, frågor, önskemål och krav.
 • Vi skall ställa krav på alla våra leverantörer så att de i sin tur kan uppfylla våra uttalade kvalitetskrav.
 • Vi skall ständigt förbättra våra processer och dess prestanda genom att löpande granska och säkerställa att de lever upp till de förväntningar vi ställer på dem.
 • Genom att motivera, involvera och utbilda våra medarbetare få dem delaktiga i vårt kvalitetsarbete.

Kom i kontakt

Kontakta oss