Draken tagit ett aktivt beslut att fortsätta producera åldringsbeständig byggfilm enligt tidigare krav och specifikationer.

Då Byggprodukt-förordningen inte tillåter någon annan produktmärkning än CE-märkning på de produkter som vi producerar och säljer har P-märkningen utgått.