Vi har en stolt tradition av att använda återvunna råvaror. År 2020 bestod ca 37% av all konverterad råvara av olika återvunna råvaror och nu när vi sammanfattar 2021 kan vi med glädje se att vi tillsammans med våra kunder har lyckats öka andelen återvunna råvaror till ca 40%.

Vårt och våra kunders arbete med att ta tillvara på och använda återvunna material fortsätter..........